Sportsko Društvo MB-SPORT

Pun naziv je: Sportsko Društvo „MB-Sport“
Skraćeni naziv je: S.D. MB-Sport
Sedište sportskog društva je u BEOGRADU, u naselju Braće Jerković, Ulica Vladimira Mitrovića br. 27a
Brojevi telefona kancelarije dostupni non-stop 011-3045 199; 064-8909999; 063-246 256
E-mail adresa: mb.beograd@gmail.com

Sportsko društvo zastupa i predstavlja :
Osnivač i Predsednik Branislav Milenković iz Beograda,ul.V.Mitrovića br.27

Sportsko Društvo “MB-Sport” je sportska organizacija osnovana 2.04.2006. u Beogradu.

Upisano je u registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava I saveza po rešenju Ministarstva prosvete I sporta Republiike Srbije br. 661-02-534/2006-11 dana 17.04.2006. pod rednim brojem 14345 radi obavljanja sportskih aktivnosti članova(sportista), klubova I saveza u oblasti: karate veština, samoodbrane,bodi bildinga, kik boksa, Ju Jutse i drugih borilačkih veština I sportskih aktivnosti koje doprinose unapređenju sporta I društvenog I fizičkog vaspitanja. Sportsko društvo je u ostvarivanju svojih ciljeva I zadataka samostalna organizacija, sa statusom udruženja građana. Stručni rad u sportskom društvu obavljaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i pravilima ovog zakona .

S.D. MB Sport u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja sporta, organizuje takmičenja za koja je nadležno i ostvauje druge ciljeve i zadatke utvrđene planom sportskog društva.

Osnivači Sportskog društva MB-Sport su sledeći klubovi: Karate klub MB-Sport, Bodi Bilding klub MB-Sport, Ju Jutsu klub MB-Sport I Kik boks klub MB-Sport.

Sportsko društvo raspolaže sopstvenim prostorijama za rad i obuku sportista: Klimatizovana sala sa strunjačama za borilačke sportove veličine 80m², svlačionice sa tuš kabinama, kompletno opremljena teretana od 100m²,kancelarije, kao i prostorije za osveženje uz mini bar.

SALA ZA BORILAČKE SPORTOVE , KAO I TERETANA SLOBODNE SU ZA IZDAVANJE POD ZAKUP DRUGIM KLUBOVIMA , SAMOSTALNIM SPORTISTIMA, GRUPAMA , KAO I FIRMAMA ZA REKREACIJU SVOJIH RADNIKA I TO SA ILI BEZ STRUČNIH TRENERA.

Sportsko Društvo poseduje kompletnu audio I video opremu-razglas I ozvučenje koje koristi za sopstvene potrebe I ustupa na korišćenje drugim klubovima ,savezima I sportskim organizacijama širom Srbije .

TRENINGE U KLUBOVIMA PRI SPORTSKOM DRUŠTVU VODE LICENCIRANI – VIŠI SPORTSKI TRENER I MAJSTOR KARATEA, JUDOA I JIU JITSE – BRANISLAV MILENKOVIĆ I LICENCIRANI TRENER MAJSTOR KARATEA I AKTIVNI DRŽAVNI REPREZENTATIVAC KARATEA I JIU JITSE DANIJELA MILENKOVIĆ