Kik boks klub MB-SPORT

Pun naziv kluba je: Kik boks klub „MB-Sport“
Skraćeni naziv kluba je: KB klub MB-Sport
Sedište kluba je u BEOGRADU, u naselju Braće Jerković, Ulica Vladimira Mitrovića br. 27a
Brojevi telefona kancelarije dostupni non-stop 011-3045 199; 064-8909999; 063-246 256
E-mail adresa: mb.beograd@gmail.com

Klub zastupa i predstavlja :
Osnivač, Predsednik i prvi trener Branislav Milenković iz Beograda,ul.V.Mitrovića br.27

Kik boks klub “MB-Sport Klub” je sportska organizacija osnovana 09.08.2006. u Beogradu. Upisan je u registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava I saveza po rešenju Ministarstva prosvete I sporta Republiike Srbije br. 661-02-1106/2006-11 dana 14.08.2006. pod rednim brojem 14685 radi obavljanja sportskih aktivnosti članova(sportista) u oblasti: kik boksa [sa disciplinama ,,low kik’’, ,,ful kontakt’’], samoodbrane, kao I drugih borilačkih veština I sportskih aktivnosti koje doprinose unapređenju sporta I društvenog I fizičkog vaspitanja. Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva I zadataka samostalna organizacija, sa statusom udruženja građana. Rad kluba je javan. Stručni rad u klubu obavljaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i pravilima kluba i nadležnog granskog saveza. Klub je član nadležnih granskih saveza u nivou opštine, grada, republike i saveznom nivou.

Kik boks klub u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja sporta, organizuje takmičenja za koja je nadležan i ostvauje druge ciljeve i zadatke utvrđene planom kluba i nadležnog granskog saveza.

Aktivan je član kik boks saveza Beograda i kik boks saveza Srbije.

Osnivanje ovog kluba ima za cilj organizovano okupljanje sportista i drugih zainteresovanih lica koja se kroz članstvo bave sportom rekreativno ili profesionalno. Klub propagira i razvija sve oblike sportskih aktivnosti kako u amaterskom tako i u profesionalnom(vrhunskom) sportu, zastupa zajedničke interese članova kluba pred opštinskim, gradskim, republičkim i drugim organima i organizacijama.

Sportski stručnjaci kao i stručnjaci u sportu rade na unapređenju vrhunskog sporta i postizanju vrhunskih sportskih rezultata.

Klub pored redovnih sportskih aktivnosti organizuje seminare i priredbe edukativnog, sportskog, takmičarskog i rekreativno-zabavnog karaktera.

Klub raspolaže sopstvenim prostorijama za rad i obuku sportista: Klimatizovana sala sa karate strunjačama veličine 80m², svlačionice sa tuš kabinama, kompletno opremljena teretana od 100m²,kancelarije, kao i prostorije za osveženje uz mini bar.

TRENINGE VODE LICENCIRANI – VIŠI SPORTSKI TRENER I MAJSTOR KARATEA, JUDOA I JIU JITSE – BRANISLAV MILENKOVIĆ I LICENCIRANI TRENER MAJSTOR KARATEA I AKTIVNI DRŽAVNI REPREZENTATIVAC KARATEA I JIU JITSE DANIJELA MILENKOVIĆ