KARATE KLUB

Pun naziv kluba je: Karate klub „MB-Sport Klub“
Skraćeni naziv kluba je: MB-Sport
Sedište kluba je u BEOGRADU, u naselju Braće Jerković, Ulica Vladimira Mitrovića br. 27a
Brojevi telefona kancelarije dostupni non-stop 011-3045 199; 064-8909999; 063-246 256
E-mail adresa: mb.beograd@gmail.com

Klub zastupa i predstavlja :
Osnivač, Predsednik i prvi trener Branislav Milenković iz Beograda,ul.V.Mitrovića br.27

Karate klub “MB-Sport Klub” je sportska organizacija osnovana 19.01.2004. u Beogradu. Upisan je u registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava I saveza po rešenju Ministarstva prosvete I sporta Republiike Srbije br. 661-02-40/2004-11 dana 17.02.2004. pod rednim brojem 12284 radi obavljanja sportskih aktivnosti članova(sportista) u oblasti: karate veština, samoodbrane, kao I drugih borilačkih veština I sportskih aktivnosti koje doprinose unapređenju sporta I društvenog I fizičkog vaspitanja. Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva I zadataka samostalna organizacija, sa statusom udruženja građana. Rad kluba je javan. Stručni rad u klubu obavljaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i pravilima kluba i nadležnog granskog saveza. Klub je član nadležnih granskih saveza u nivou opštine, grada, republike i saveznom nivou.

MB Sport Klub u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja sporta, organizuje takmičenja za koja je nadležan i ostvauje druge ciljeve i zadatke utvrđene planom kluba i nadležnog granskog saveza.

Od dana osnivanja do danas u klub je upisano i registrovano preko stotinu polaznika, takmičara i rekreativaca različite starostne dobi. Jedan od retkih klubova u Beogradu koji upisuje i obučava početnike predškolskog uzrasta koji vežbaju u najmlađoj grupi od 3 do 5 godina starosti, dečake i devojčice koji se već u prvoj godini treniranja takmiče i postižu zapažen uspeh u svojoj i starijoj grupi.

Preko tri stotine medalja na nivou gradskih, republičkih i nacionalnih takmičenja u svim uzrastnim kategorijama – poletarci, pioniri, nade i kadeti koje krase poprsja naših takmičara najbolja su reklama za kvalitetan rad u klubu, kao i garancija uspeha novim polaznicima.

Izuzetan uspeh omogućen je dobro planiranim vremenskim terminima za vežbanje gde je od posebnog značaja rad sa polaznicima i takmičarima u malim grupama(6-8 učenika u grupi) podeljenih po uzrastnoj dobi: 3-6 god. starosti , 6-9 god , 9-12 , 12-15 , 15-18god. Upis i vežbanje omogućeno je i starijim punoletnim polaznicima,bivšim takmičarima i rekreativcima.

Klub raspolaže sopstvenim prostorijama za rad i obuku sportista: Klimatizovana sala sa karate strunjačama veličine 80m², svlačionice sa tuš kabinama, kompletno opremljena teretana od 100m²,kancelarije, kao i prostorije za osveženje uz mini bar.

TRENINGE VODE LICENCIRANI – VIŠI SPORTSKI TRENER I MAJSTOR KARATEA, JUDOA I JIU JITSE – BRANISLAV MILENKOVIĆ I LICENCIRANI TRENER MAJSTOR KARATEA I AKTIVNI DRŽAVNI REPREZENTATIVAC KARATEA I JIU JITSE DANIJELA MILENKOVIĆ