9. MB – MAWASHI KUP DISCIPLINE I KATEGORIJE

DISCIPLINE I KATEGORIJE ,, 9. MB – MAWASHI KUP ,, 12.03.2017.

HALA SPORTOVA – NOVI BEOGRAD

Discipline i kategorije
NAGRADE ZA : NAJUSPEŠNIJI KLUBSVEUKUPNI POBEDNIK RAČUNAJUĆI KATE I BORBE, NAJUSPEŠNIJI KLUB NA TURNIRU U KATAMA , NAJUSPEŠNIJI KLUB NA TURNIRU U BORBAMA, NAJUSPEŠNIJI ,,MAWASHI BORAC,, U MUŠKOJ I NAJUSPEŠNIJI ,,MAWASHI BORAC,, U ŽENSKOJ KONKURENCIJI .

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH TAKMIČARA – POJEDINAČNO, MOGUĆE JE SPAJANJE GRUPA – IN A CASE OF SMALL NUMBER OF COMPETITORS IN THE GROUP ‘ INDIVIDUAL , THE GROUPS WILL BE MERGED.

ZA 9. MB MAWASHI KUP MOGUĆA JE ISKLJUČIVO EL PRIJAVA OD 01. DO 07.03.2017. POSLEDNJE KOREKCIJE PRIJAVA DO 10.03.2017. DO 24.00 h

,, 7. MB – INTERNACIONALNI KUP VETERANA,,

Ovaj turnir održava se u nedelju 12.03.2017.god.u HALI “RANKO ŽERAVICA“ (HALA SPORTOVA)PARISKE KOMUNE BR. 20 11070 Novi Beograd – u vremenu od 12:00-13:00 h.

VAŽNA NAPOMENA : Kategorija veterana je od septembra meseca 2013. god. zvanično uvedena u takmičarski pravilnik KFS-e i to : Kategorije u takmičarskim disciplinama KATE pojedinačno u muškoj i ženskoj konkurenciji u apsolutnom nivou podeljeni u tri starosne kategorije : 35-45 god. 45-55 god. i + 55 , Iste starosne kategorije za takmičare BORBE – pojedinačno, podeljene su na tri kategorije : -75 kg , -85 kg i + 85 kg.

DISCIPLINE I KATEGORIJE 7.MB- TURNIR VETERANA

TAKMIČENJE ĆE SE ODVIJATI ISKLJUČIVO PO WKF PRAVILIMA I PREMA TAKMIČARSKOM PRAVILNIKU KFSeTAKMIČARI U KATEGORIJI VETERANA MORAJU BITI REGISTROVANI KAO ČLANOVI KLUBA ILI SE MOGU DIREKTNO REGISTROVATI U NACIONALNOJ FEDERACIJI.

Svi takmičari u borbama i katama na ovom turniru moraju imati uredno overen takmičarski karton, kao i važeću potvrdu o izvršenom lekarskom pregledu, i polisu osiguranja – važeću na dan takmičenja , -Takmičari moraju imati svu sportsku i zaštitnu opremu predviđenu pravilnikom KFS-e.Organizator neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja predviđenih pravila. Svaki takmičar nastupa isključivo na svoju ličnu odgovornost, usled eventualnih povreda ili nastanka zdravstvenih problema ORGANIZATOR NE SNOSI NIKAKVE ODGOVORNOSTI !

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH TAKMIČARA MOGUĆE JE SPAJANJE GRUPA UZ SAGLASNOST TAKMIČARA.

ZA 7.MB TURNIR VETERANA PRIJAVA OD 25.02. DO 05.03.2017. POSLEDNJE KOREKCIJE PRIJAVA DO 05.03.2017. DO 24.00 h

SVIM UČESNICIMA OBEZBEĐENE SU UČESNIČKE DIPLOME , GOSTIMA PO POZIVU KOJI NA VREME POTVRDE SVOJ DOLAZAK DODELJIVAĆE SE ZAHVALNICE.- GOSTI TURNIRA KOJI NISU REGISTROVANI ČLANOVI KLUBOVA PRI WKF –u MOGU PRISUSTVOVATI U KIMONU PRI DODELI ZAHVALNICA , KAO I PRILIKOM ZAJEDNIČKOG FOTOGRAFISANJA.

Beograd 22.01.2017. – PREDSEDNIK KLUBA – Branislav – Bane Milenković

karateklub.mbsport@gmail.com +38164 8909 999 , +38163 246 256 , +381616007111, +381606970008