9. MB-MAWASHI KUP DISCIPLINE I KATEGORIJE

DISCIPLINE I KATEGORIJE ,, 9. MB – MAWASHI KUP ,, 12.03.2017.

HALA SPORTOVA – NOVI BEOGRAD

Discipline i kategorije
NAGRADE ZA : NAJUSPEŠNIJI KLUBSVEUKUPNI POBEDNIK RAČUNAJUĆI KATE I BORBE, NAJUSPEŠNIJI KLUB NA TURNIRU U KATAMA , NAJUSPEŠNIJI KLUB NA TURNIRU U BORBAMA, NAJUSPEŠNIJI ,,MAWASHI BORAC,, U MUŠKOJ I NAJUSPEŠNIJI ,,MAWASHI BORAC,, U ŽENSKOJ KONKURENCIJI .

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH TAKMIČARA – POJEDINAČNO, MOGUĆE JE SPAJANJE GRUPA – IN A CASE OF SMALL NUMBER OF COMPETITORS IN THE GROUP ‘ INDIVIDUAL , THE GROUPS WILL BE MERGED.

ZA 9. MB MAWASHI KUP MOGUĆA JE ISKLJUČIVO EL PRIJAVA OD 01. DO 07.03.2017. POSLEDNJE KOREKCIJE PRIJAVA DO 10.03.2017. DO 24.00 h

,, 7. MB – INTERNACIONALNI KUP VETERANA,,

Ovaj turnir održava se u nedelju 12.03.2017.god.u HALI “RANKO ŽERAVICA“ (HALA SPORTOVA)PARISKE KOMUNE BR. 20 11070 Novi Beograd – u vremenu od 12:00-13:00 h.

VAŽNA NAPOMENA : Kategorija veterana je od septembra meseca 2013. god. zvanično uvedena u takmičarski pravilnik KFS-e i to : Kategorije u takmičarskim disciplinama KATE pojedinačno u muškoj i ženskoj konkurenciji u apsolutnom nivou podeljeni u tri starosne kategorije : 35-45 god. 45-55 god. i + 55 , Iste starosne kategorije za takmičare BORBE – pojedinačno, podeljene su na tri kategorije : -75 kg , -85 kg i + 85 kg.

DISCIPLINE I KATEGORIJE 7.MB- TURNIR VETERANA

TAKMIČENJE ĆE SE ODVIJATI ISKLJUČIVO PO WKF PRAVILIMA I PREMA TAKMIČARSKOM PRAVILNIKU KFSeTAKMIČARI U KATEGORIJI VETERANA MORAJU BITI REGISTROVANI KAO ČLANOVI KLUBA ILI SE MOGU DIREKTNO REGISTROVATI U NACIONALNOJ FEDERACIJI.

Svi takmičari u borbama i katama na ovom turniru moraju imati uredno overen takmičarski karton, kao i važeću potvrdu o izvršenom lekarskom pregledu, i polisu osiguranja – važeću na dan takmičenja , -Takmičari moraju imati svu sportsku i zaštitnu opremu predviđenu pravilnikom KFS-e.Organizator neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja predviđenih pravila. Svaki takmičar nastupa isključivo na svoju ličnu odgovornost, usled eventualnih povreda ili nastanka zdravstvenih problema ORGANIZATOR NE SNOSI NIKAKVE ODGOVORNOSTI !

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH TAKMIČARA MOGUĆE JE SPAJANJE GRUPA UZ SAGLASNOST TAKMIČARA.

ZA 7.MB TURNIR VETERANA PRIJAVA OD 25.02. DO 05.03.2017. POSLEDNJE KOREKCIJE PRIJAVA DO 05.03.2017. DO 24.00 h

SVIM UČESNICIMA OBEZBEĐENE SU UČESNIČKE DIPLOME , GOSTIMA PO POZIVU KOJI NA VREME POTVRDE SVOJ DOLAZAK DODELJIVAĆE SE ZAHVALNICE.- GOSTI TURNIRA KOJI NISU REGISTROVANI ČLANOVI KLUBOVA PRI WKF –u MOGU PRISUSTVOVATI U KIMONU PRI DODELI ZAHVALNICA , KAO I PRILIKOM ZAJEDNIČKOG FOTOGRAFISANJA.

Beograd 22.01.2017. – PREDSEDNIK KLUBA – Branislav – Bane Milenković

karateklub.mbsport@gmail.com +38164 8909 999 , +38163 246 256 , +381616007111, +381606970008

9. MB-MAWASHI KUP ORGANIZACIJA TURNIRA

Organizator: Karate klub ,, MB – SPORT ,, Beograd
Suorganizator: BEOGRADSKI KARATE SAVEZ i KARATE FEDERACIJA SRBIJE
Mesto: HALA ,, RANKO ŽERAVICA ,, ( HALA SPORTOVA ) – NOVI BEOGRAD , PARISKE . KOMUNE BR. 20 11070 Novi Beograd
Datum i vreme : 12. Mart 2017.- Nedelja , 08:00-09:00h pregled dokumenata i uplate kotizacija , 09:00- 09:30 h brifing sudija, 09:30 – 10.00 h Svečano otvaranje i predstavljanje gostiju turnira , 10:00 – 14.00 h vreme održavanja takmičenja.
Pravila: WKF , EKF , KFS modifikovan KUP SISTEM uključuje dva treća mesta bez repasaža
 BORBE POJEDINAČNO : Po pravilniku KFS
 BORBE EKIPNO : Ekipe 3+1. Za sve uzrasne kategorije uključujući i seniore.
 KATE POJEDINAČNO : Primenjuje se član 21 takmičarskog pravilnika KFS
 KATE EKIPNO : Bunkai se radi samo u finalu ,
 Takmičari mogu nastupati u svom pojasu i u apsolutnom nivou , dozvoljen je nastup jednog mlađeg takmičarau katama ekipno u starijem godištu.

NAGRADE:
NAGRADA ZA NAJUSPEŠNIJEG ” MAWASHI BORCA” U KATEGORIJI SENIORA I SENIORKI ( Ukoliko nema takmičara- biramo najuspešnije iz prve mlađe kategorije )
Posebnom evidencijom dolazimo do pobednika sa najviše osvojenih poena ,,MAWASHI ,, tehnikama u svim mečevima. Osvajač nagrade ne mora da bude i pobednik u kategoriji
Ukoliko dva ili više takmičara imaju podjednak broj ,,Mawashi poena,, bodovanih za ,,Ipon ,,- ekstra meč će odlučiti pobednika po standardnim WKF pravilima.
OSTALE NAGRADE: SVI TAKMIČARI 2009. i MLAĐI ,U PRVOM i DRUGOM NIVOU DOBIJAJU MEDALJE ….
KATE i BORBE POJEDINAČNO ZA OSVOJENO 1. , 2. i 3. MESTO DIPLOMA I MEDALJA
BORBE –TIM ZA OSVOJENO 1. MESTO DOBIJA PEHAR , A ZA 2. i 3. MESTO DIPLOMA I MEDALJA
KATA –TIM ZA OSVOJENO 1. MESTO DOBIJA PEHAR , A ZA 2. i 3. MESTO DIPLOMA I MEDALJA
DODATNE SLATKE NAGRADE i NAGRADE IZNENADJENJA ZA NAJMLAĐE
NAJUSPEŠNJI KLUB – U UKUPNOM PLASMANU ZA OSVOJENO 1. i 2.i 3. MESTO – PEHAR I DIPLOMA
SISTEM BODOVANJA : zlato 3 poena borbe ili kate, srebro 2 poena i bronza 1- poen borbe ili kate.
NAJUSPEŠNIJI KLUB U BORBAMA i NAJUSPEŠNIJI KLUB U KATAMA PEHAR I DIPLOMA
NAJMLADJI TAKMIČAR I TAKMIČARKA PEHAR I DIPLOMA

OBAVEZE TAKMIČARA :
– Zaštitna oprema po WKF pravilima.Treneri su odgovorni za zdravstveno stanje svojih
takmičara. Organizator takmičenja ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju povreda
takmičara.
– Svi registrovani takmičari u obavezi su da poseduju takmičarske legitimacije , overen
karton lekarskog pregleda kao i važeću polisu osiguranja .
Klubovi i takmičari iz inostranstva ( član 39 takmičarskog pravilnika KFS ) moraju
posedovati i dati na uvid delegatu takmičenja dokaz ( potvrdu iz matičnog saveza ) da su
članovi organizacije koja je u sklopu WKF, važeće lekarske preglede i važeće polise
osiguranja.

UČESNIČKA TAKSA KATE I BORBE:
POJEDINAČNI NASTUPI : 1500.din. inostrani takmičari 15 e
KATE EKIPNI NASTUPI: 2400.din. inostrani takmičari 20 e
BORBE EKIPNI NASTUPI: 2400.din. inostrani takmičari 20 e
JEDAN TAKMIČAR U 2 DISCIPLINE kate ili borbe 2400.din. inostrani takmičari 20 e
Uplata kotizacija na tekući račun kluba br. 160-266269-64 kod BANCA INTESSA ili prilikom pregleda dokumenata u hali.

INFORMACIJE U VEZI TURNIRA:
Hotelski smeštaj i detaljnije informacije o programu takmičenja biće na sajtu kluba od 28.februara 2017.
Sve dodatne informacije kao i prijave takmičara možete naći na : www.mb-sportklub.com