3. NACIONALNO LICENCIRANJE

19.09.2016. godine u Beogadu je održano 3. Nacionalno licenciranje za službena lica kojem je prisustvovalo preko 130 trenera, sudija, menadžera i lekara. U teoretskom delu prvo predavanje je održao Prof.dr Srećko Jovanović na temu Uloga perceptivnih sposobnosti u tehničko-taktičkoj pripremi karatista, nakon toga predavanje je održao Mileta Koprivica na temu Pravila suđenja i borenja, a poseban osvrt koji se odnosio na Pravilo 10 sekundi, kao i na video nadzor dao je Milan Kovačević. Praktičan deo licenciranja koji se odnosio na praktičnu primenu rekvizita u karate treningu je vodio Dragoslav Stojković, kome su asistirali Aleksandar Ranisavljević, Dejan Umičević i Miloš Živković.