1. Mawashi kup (2009) – Izveštaj sa turnira

IZVESTAJ 1. MB turnira 2009